ZEPTER KIELCE
   
  ZEPTER HOME ART
  MEDOLIGHT-Nowość
 

OGÓLNE INFORMACJE

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie leczenia światłem jest aparat medolight.

Ludzie zawsze instynktownie czerpali z pomocy z otaczającego ich świata. Ich doświadczenia zgromadzone przez tysiąclecia zawierają wiele metod naturalnej terapii, a leczenie światłem słonecznym zawsze wykorzystywano do przyspieszania procesu powrotu do zdrowia.

Obserwacje kliniczne i wyniki eksperymentów pozwoliły na przejście od zwykłego przebywania na słońcu do znacznie bardziej precyzyjnego stosowania poszczególnych składników widma światła słonecznego.


Czerwień i bliska podczerwień

medolight to urządzenie, które wykorzystuje innowacyjną formę interakcji kontaktowej, która wymaga naświetlania obiektu światłem z odległości 0-5 mm. Światło dociera do powierzchni skóry bez żadnych zniekształceń powodowanych, na przykład, smogiem elektromagnetycznym. Bezpośredni kontakt powoduje najbardziej skuteczną interakcję terapeutyczną w tych miejscach, które zostały wystawione na działanie światła, a pozytywne skutki jakie daje terapia światłem obserwuje się w całym organizmie.

Wynalazcy aparatu medolight wybrali spektrum światła, które jest najbardziej skuteczne z punktu widzenia potrzeb terapeutycznych, czyli światło czerwone i bliską podczerwień. Daje to najlepsze efekty terapeutyczne oraz profilaktyczne.
Medolight wykorzystuje najważniejsze, niewidoczne dla oka mechanizmy naprawy funkcjonowania tkanek, czyli takie, których działanie nie jest dostrzegalne nieuzbrojonym okiem. Cząstki światła – fotony – przenikają przez naświetlane tkanki, uruchamiając w ten sposób całą serię procesów biochemicznych, które zależą od światła. Jeżeli receptory elektromagnetyczne (punkty akupresury) znajdą się w strefie ekspozycji na te promienie, zostają one aktywowane, zaś skutki terapeutyczne rozprzestrzeniają się na wszystkie organy, tkanki i systemy ciała. Pulsujące światło powoduje bardziej naturalne i synchroniczne działanie całego organizmu.

Światło o niskiej częstotliwości pulsacji emitowane przez urządzenie medolight zapewnia odnowę równowagi elektromagnetycznej, ogólne wzmocnienie interakcji wewnątrz organizmu, oraz redukcję tonicznego bólu. Wysokie częstotliwości, między innymi, obniżają ostry ból i działają przeciwzapalnie. Dlatego też leczenie światłem daje pozytywne rezultaty w leczeniu wielu schorzeń jak np. rany i owrzodzenia oraz w łagodzeniu dolegliwości bólowych i stanów zapalnych.

MEDOLIGHT NA ZDROWIE


Światło medolight:

  • stymuluje ogólną odporność, co pozwala na wysoko skuteczną profilaktykę chorób infekcyjnych;
  • poprawia procesy metaboliczne, zwiększając możliwość zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, a w szczególności chorobie niedokrwiennej serca;
  • podnosi aktywność życiową (poprawa witalności).

Zdrowie a medolight

Nasz kraj prawie co roku nawiedza epidemia grypy. I co rok na początku okresu jesienno-zimowego zaczyna się sezon szczepień przeciwko grypie. Szczepienie jest bardzo skuteczną metodą profilaktyki, ale tylko w przypadku, jeśli prognoza zrobiona przez naukowców okaże się trafna, a typ wirusa, który nadejdzie za parę miesięcy, będzie tym, przeciwko któremu zostaliśmy zaszczepieni.

Jeśli nie, możemy powiedzieć: „Niestety!”. Takie szczepienie było tylko niepotrzebnym stresem dla układu odpornościowego.


medolight - aparat do terapii światłem, jest bardzo skuteczny we wspieraniu procesów obronnych organizmu.

Warto więc zastosować go przynajmniej raz dziennie (punkty dotyczące wspierania odporności na stronie wskazania medyczne), w celu ochrony przed przeziębieniami i grypą, złagodzenia stresu, poprawy samopoczucia. Aparat medolight może być używany w codziennym życiu, ponieważ jedną z jego zalet jest wysoka skuteczność w profilaktyce.


JAK TO DZIAŁA
W aparacie medolight zastosowano nowatorski kontaktowy sposób oddziaływania, polegający na naświetlaniu z odległości 0-5 mm. Cała energia światła dociera do powierzchni bez tłumienia jak również bez zniekształceń fali świetlnej, które mogą wywołać zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Bezpośredni kontakt zapewnia najskuteczniejsze lecznicze oddziaływanie w miejscu naświetlania i w całym organizmie. Twórcy medolight wybrali najbardziej efektywne pod względem terapeutycznym zakresy promieniowania, czyli czerwień i bliską podczerwień. Ponieważ dają one najlepsze efekty lecznicze i profilaktyczne.

Przed zastosowaniem terapii aparatem medolight należy zasięgnąć profesjonalnej porady lekarza, czy ten rodzaj terapii jest zalecany i czy konieczny jest inny sposób leczenia.
 
 
Aparat medolight wykorzystuje najważniejsze pozawzrokowe mechanizmy korygujące, tj. nie związane z układem widzenia. Światło przenikając do naświetlanych tkanek, uruchamia cały łańcuch procesów biochemicznych zależnych od światła.
Jeśli w strefie naświetlania znajdują się receptory elektromagnetyczne, ich związki się aktywizują a efekty lecznicze są zauważalne w innych narządach i układach. Pulsacja światła zapewnia bardziej naturalne i synchroniczne działanie na organizm.

Emitowane przez medolight pulsujące światło niskiej częstotliwości zapewnia odtworzenie równowagi elektromagnetycznej, oddziaływanie ogólnie wzmacniające, zmniejszenie bólu tonicznego. Natomiast wysokie częstotliwości pulsującego światła medolight zmniejszają ostry ból oraz działają przeciwzapalnie.

ZALETY


Aparat medolight jest przedstawicielem nowej generacji aparatury do leczenia światłem.
Opracowany został z uwzględnieniem doświadczeń praktycznych w zakresie zastosowania światłoterapii oraz klinicznych badań eksperymentalnych. Do podstawowych zalet aparatu medolight należą:

 • efektywna technologia leczenia;
 • występowanie w widmie dwóch najbardziej aktywnych biologicznie składników: czerwonego i bliskiej podczerwieni;
 • gwarantowana długość fal elektromagnetycznych, stabilność ich charakterystyk w całym okresie użytkowania;
 • duża koncentracja diod elektroluminescencyjnych na powierzchni naświetlającej aparatu;
 • minimalne straty mocy oraz zniekształcenia strumienia świetlnego przy terapii kontaktowej;
 • małe gabaryty, a za tym przenośność, prostota eksploatacji, pełne bezpieczeństwo;
 • przyspieszenie gojenia się uszkodzeń skóry, wiązadeł i kości;
 • skrócenie okresów leczenia chorób wewnętrznych;
 • ograniczenie ilości lekarstw mających likwidować objawy choroby;
 • oszczędność czasu i kosztów ponoszonych przez użytkownika, szybka amortyzacja;
 • zmniejszenie obciążeń ekologicznych organizmu;
 • możliwość korzystania w warunkach domowych i w podróży;
 • absolutne bezpieczeństwo w wykorzystywaniu u małych dzieci, kobiet ciężarnych i osób w wieku podeszłym.
 • brak interakcji ze środkami farmakologicznymi
 • placówki służby zdrowia wykorzystujące medolight mogą zaoszczędzić na kosztach szkolenia personelu (aparat jest bardzo prosty w obsłudze), zmniejszyć ilość podawanych leków (np. przeciwbólowych) oraz materiałów opatrunkowych (skrócenie czasu gojenia się ran);
 • szczegółowy instruktaż, szeroko opracowane metody stosowania oraz opieka nad użytkownikami ze strony przedstawicieli firmy;
 • dwuletnia gwarancja.
MEDOLIGHT W LECZENIU

Aparat medolight został stworzony w celu zapewnienia najbardziej efektywnego oddziaływania leczniczego. Połączenie długości fal z zakresu czerwieni i początkowego zakresu podczerwieni z ich pulsacyjnym podawaniem tworzy najlepsze warunki dla leczenia, profilaktyki i rehabilitacji. Uwzględniając nagromadzone przez wielu specjalistów doświadczenia kliniczne, do zakresu zastosowań medolight można zaliczyć:

  • zapobieganie i leczenie początkowych faz chorób oraz przyspieszenie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie;
  • korygowanie i leczenie zaburzeń poszczególnych organów;
  • normalizację pracy układów regulacyjnych (centralnego nerwowego, immunologicznego, wewnątrzwydzielniczego);
  • łagodzenie stresu i nadmiernego napięcia;
  • działanie przeciwbólowe, poprawę mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęków;
  • aktywizację miejscowych procesów przeciwzapalnych;
  • aktywizację enzymów. Dochodzi przy tym do wydzielania się tlenku azotu, będącego aktywnym uczestnikiem i regulatorem funkcjonowania układu sercowo–naczyniowego oraz nerwowego, a także procesów zachodzących w tkankach;
  • zwiększenie akumulowanej przez komórki energii niezbędnej do procesów życiowych i funkcji obronnych;
  • nieprzyspieszanie naturalnego starzenia się i śmierci komórek (apoptoza), zmniejszenie ryzyka niekorzystnych mutacji (powstania komórek nowotworowych);
  • ochronę radiologiczną (profilaktycznie i po napromieniowaniu).

Bardzo skutecznym jest zastosowanie światła medolight w leczeniu szeregu chorób, mających przebieg chroniczny lub skłonność do nawrotów. W wielu przypadkach celowe jest zastosowanie światłoterapii medolight jako metody uzupełniającej leczenie kompleksowe.
MEDOLIGHT W PROFILAKTYCE


Aparat medolight jest niezastąpiony w codziennym życiu, ponieważ jedną z jego zalet jest wysoka skuteczność w profilaktyce.

Światło medolight:

 • stymuluje ogólną odporności, co pozwala na wysoko skuteczną profilaktykę chorób infekcyjnych i onkologicznych;
 • poprawia procesy metaboliczne, umożliwiając zapobieganie chorobom sercowo‑naczyniowym, a w szczególności chorobie niedokrwiennej serca;
 • podnosi aktywność życiową (poprawa witalności).

W czasach szybkiego rozwoju cywilizacji, kiedy wszyscy jesteśmy narażeni na coraz większe wpływy czynników chorobotwórczych w postaci pół elektromagnetycznych o niekorzystnym lub wręcz szkodliwym działaniu (linie wysokiego napięcia, komputery, monitory, telefony komórkowe), warto pomyśleć o zachowaniu odpowiedniego bilansu i dostarczanie organizmowi pozytywnie działających fal elektromagnetycznych w postaci życiodajnego światła medolight.

Obecnie, gdy w każdym biurze są komputery, ich użytkownicy wykorzystują różnego rodzaju ekrany, od fizycznych po tak zwane „biologiczne” w postaci muszli, kaktusów itp. Nikt już nie podważa rosnącego wpływu szkodliwego promieniowania na nasze organizmy. Wielu fachowców właśnie w tym znajduje przyczynę gwałtownego wzrostu schorzeń onkologicznych lub alergii. Wiedza o szkodliwości niektórych rodzajów promieniowania czyhających na nas w codziennym życiu jest powszechna. Jednak nie wyobrażamy już sobie życia bez komputera, komórki lub kuchenki mikrofalowej. Bez wątpienia za pomocą muszli przywiezionej z ostatnich wakacji można przywołać przyjemne wspomnienia, bardziej wątpliwym jest działanie takiego „ekranu”.

Aparat medolight emitujący fale elektromagnetyczne o najbardziej pozytywnym, leczniczym działaniu powinien być codziennie stosowany celem obrony przed negatywne działającym promieniowaniem.

Osoby rozmawiające często przez telefon komórkowy lub spędzające dużo czasu przy komputerze powinny wykorzystać medolight zgodnie z zasadami podanymi w tabeli , dotyczącymi leczenia bólów głowy oraz łagodzenia stresu i przemęczenia.
 
  Jesteś 78224 odwiedzający! ZEPTER - HOME ART - KIELCE  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
HOME ART